ZESPÓŁ

Mateusz Stasiak

Prezes zarządu, dyrektor operacyjny, trener


Trener, facylitator i doradca z zakresu budowania zespołów i narzędzi pracy z grupami.

Od 2008 roku dzieli się doświadczeniem i wiedzą z zakresu narzędzi i technik wspierających pracę z grupami oraz zarządzaniem zespołami i empowermentem.

Wspiera organizacje, firmy i instytucje w rozwoju skuteczności zespołów.

Aktualnie jako dyrektor operacyjny w Fundacji 11 Muz jest odpowiedzialny za zarządzanie i planowanie strategiczne oraz wsparcie metodyczne.

Przeprowadził ponad 2700 godzin szkoleniowych. Pracował dla menadżerów, działów HR i zespołów w korporacjach, organizacjach pozarządowych, firmach i instytucjach publicznych w Polsce, Francji Niemczech i Hiszpanii oraz dla wielu uczestników projektów społecznych, międzykulturowych i edukacyjnych.

Prowadzi warsztaty w języku polskim i angielskim. Narzędzia, które wykorzystuje w pracy poznaje w Polsce, Niemczech, Francji, Stanach Zjednoczonych i Hiszpanii od 11 lat.

Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie ukończył studia magisterskie na kierunku pedagogika, edukacja przez sztukę.

Główne obszary jego specjalizacji to:

 • Metody pracy z grupami – wykorzystanie aktywnych i pasywnych metod i technik w pracy z zespołami przez menadżerów i w pracy
  z grupami przez trenerów.
 • Budowanie zespołów
 • Rozwój i integracja zespołów – wzmocnienie i rozwijanie zespołów w organizacji lub projektach, ze szczególnym uwzględnieniem efektywnego podejmowania decyzji przez zespoły, wykorzystania przywództwa i zasad w zespołach
 • Reaktywność i kreatywność – maksymalne wykorzystanie potencjału i siły jednostek i zespołów w konkretnych, pojedynczych sytuacjach oraz trenowanie i zrozumienie kreatywności

Karolina Mikołajczak

Dyrektor merytoryczny, superwizorka, trenerka

Odpowiada za merytoryczne przygotowanie programów edukacyjnych: m.in. cykl szkoleniowy i program merytoryczny Kursu Trenerskiego I i II stopnia, nadzór nad realizacją.

Nadzoruje i prowadzi superwizję prac Zespołu Trenerów – kontroluje i motywuje do samorozwoju trenerów zespołu.

Trenerka umiejętności interpersonalnych, specjalistka z zakresu dynamiki procesów grupowych, kapitału kompetencyjnego z 9 letnim doświadczeniem w pracy. Kompetencje i umiejętności z zakresu psychologii Gestalt, NLP oraz technik teatralnych pozwalają jej budować innowacyjne warsztaty, rozwijające indywidualne predyspozycje uczestników.
Swój warsztat trenera rozwijała w Niemczech, Francji, Stanach zjednoczonych gdzie pracowała przy projektach szkoleniowych.

Jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika, edukacja przez sztukę.

Jej myślą przewodnią jest: „edukacja dla działania”.

Główne obszary jej specjalizacji to:

 • Umiejętności interpersonalne – komunikacja, perswazja, budowanie relacji
 • Wystąpienia publiczne
 • Projektowanie szkoleń – analizowanie potrzeb szkoleniowych, wytyczanie celów
 • Facylitacja i moderacja procesów grupowych

Adriana Cylwik

Psycholog, psychoterapeuta, trener


Z zawodu i z pasji psycholożka, psychoterapeutka, trenerka. Jej pasją są ludzie – wspieranie ich w rozwoju i samorealizacji.

Od kilku lat pomaga ludziom tworzyć udane związki i relacje międzyludzkie, budować zdrowe poczucie własnej wartości, żyć w harmonii i balansie pomiędzy pracą a życiem zawodowym. Doświadczenia osobiste i zawodowe sprawiły, że zwróciła swą uwagę i zdecydowała się na drogę poświęconą zgłębianiu umiejętności nawiązywania i budowania zdrowych relacji międzyludzkich, by następnie móc efektywniej wspierać innych ludzi w poruszaniu się po świecie interakcji międzyludzkich (romantycznych, przyjacielskich czy też biznesowych).

Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Prowadzi terapię par, rodzin i indywidualną.

Jest absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, gdzie ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia kliniczna. Posiada także dyplom magisterski z pedagogiki wczesnoszkolnej oraz dyplom z filologii angielskiej.

Główne obszary jej specjalizacji to:

 • Budowanie relacji interpersonalnych
 • Wychodzenie z kryzysu
 • Komunikacja
 • Budowanie poczucia własnej wartości
 • Emocje i stres

Aleksandra Krysiak

Koordynator projektów


W Fundacji 11 Muz pracuje od 2014 roku.

Odpowiedzialna za realizację kluczowych procesów w działaniach Fundacji.

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Z wykształcenia pracownik socjalny i specjalista z zakresu polityki społecznej.

W wolnym czasie -> taniec i książki psychologiczne oraz kryminały. Uwielbia gry logiczne.

W Fundacji 11 Muz Innowacje w Kulturze do jej zadań należy m.in.:

 • Rekrutacja uczestników szkoleń i kursów realizowanych przez 11 Muz
 • Koordynowanie przepływu dokumentów w organizacji
 • Organizowanie i prowadzenie archiwum dokumentacji
 • Planowanie i realizowanie od strony logistycznej Festiwalu Warsztatów Pro Bono
 • Organizowanie i koordynowanie wynajmu sal szkoleniowych
 • Prowadzenie i analizowanie dokumentów ewaluacyjnych szkoleń

Barbara Kędzia

Coach, terner


Interesuje ją potencjał drzemiący w człowieku. Wierzy, że człowiek jest silny wewnętrznie, a jej rolą jest tę siłę wydobyć.
Uważa, że ważne jest kreowanie życia według własnego scenariusza.

Jest akredytowanym Coachem ACC ICF oraz certyfikowanym trenerem rozwoju osobistego i zawodowego.
Jako coach zajmuje się rozwojem ludzi również w obszarach zawodowych, m.in. podnoszeniem kompetencji menedżerskich, zwiększaniem efektywności osobistej, budowaniem własnego biznesu.
Pracuje z ludźmi i nie przestaje jej fascynować odmienność jednego człowieka od drugiego.
Posiada akredytację Associate Certified Coach (ACC™) International Coach Federation (ICF) – jest to certyfikat, który jest potwierdzeniem umiejętności oraz doświadczenia coachingowego.

Jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie ukończyła studia magisterskie na kierunku zarządzanie.

Główne obszary jej specjalizacji to:

 • Coaching – life, biznes, menedżerski
 • Budowanie relacji międzyludzkich, wzmacnianie umiejętności skutecznej komunikacji
 • Podnoszenie efektywności osobistej , osiąganie równowagi życiowej
 • Podnoszenie samoświadomości i wzmacnianie poczucia sprawczości, decyzyjności, asertywności

Wiktoria Czarnecka

Specjalista ds. PR, trener, animator

Z zawodu pedagog i specjalista ds. PR. Uważa, że klienci, mieszkańcy i pracownicy – oni tworzą charakter miejsca i od nich zaczyna się cała przygoda. Związana z działaniami na rzecz rozwoju aktywności społecznej, przestrzeni kreatywnej w organizacji oraz budowania tożsamości marki. Prowadzi komunikację dla marek komercyjnych oraz regionalnych. Przeprowadza szkolenia z wykorzystania narzędzi public relations, personal brandingu w mediach społecznościowych oraz treningu kreatywności. Odpowiedzialna za edycję merytoryczną handbooka “Design thinking zmienia łódzkie” oraz za wypowiedzi na temat metody design thinking w mediach. Zajmuje się tworzeniem przestrzeni kreatywnej w organizacji. Swoją wiedzą na temat kreatywności dzieli się na profilu „Kreatywność z odzysku” na Facebooku. Jako wykładowca akademicki kształci studentów z umiejętności wykorzystywania dramy w wychowaniu. Obecnie pracuje nad autorskim projektem dla klubu piłkarskiego oraz koncepcją działań na rzecz rewitalizacji społecznej w Łodzi.

Doktorantka pedagogiki (twórczość organizacyjna) i absolwentka pedagogiki w zakresie profilaktyki i animacji społeczno – kulturalnej na Uniwersytecie Łódzkim oraz studiów podyplomowych Public Relations na Uniwersytecie Jagiellońskim. Absolwentka Szkoły Trenerów PKR.

Główne obszary jej specjalizacji to:

 • Przestrzeń kreatywna w organizacji
 • Twórcze rozwiązywanie problemów
 • Public relations
 • Rewitalizacja miejsc
 • Drama w wychowaniu – kształtowanie postaw, zrozumienie grup docelowych (kampanie)

Dawid Lasociński

Coach, trener, bloger, fotograf i pasjonat turystyki zrównoważonej

Ciekawość życia i ludzi sprawia, że skupia się i specjalizuje w kilku dziedzinach jednocześnie. Jako coach i szkoleniowiec pracuje z ludźmi szukającymi swojego miejsca na rynku pracy, pomagając im zbudować markę zawodową i osiągnąć pozycję, która nie tylko zapewni im godziwe zarobki, ale też umożliwi rozwój i samorealizację. Pomaga także nie-coachom zaadaptować metody coachingowe w ich pracy zawodowej (w edukacji formalnej i nieformalnej oraz w zarządzaniu).

Początkujących adeptów fotografii wspiera w szlifowaniu umiejętności, które pozwolą im opanować najważniejsze funkcje aparatu oraz wykonywać coraz lepsze zdjęcia, a z miłośnikami słowa pisanego pracuje nad stworzeniem interesujących blogów i wykorzystaniem tego narzędzia w pracy zawodowej. Pasjonatom oraz organizatorom turystyki stara się zaszczepić idę zrównoważonej turystyki.

Ukończył coachingowe studia podyplomowe na Collegium Civitas, kurs trenerski w 11 Muzach, współpracuje z agencją Fotograficzną „Forum” i prowadzi popularnego bloga „Świat Hegemona”.

Główne obszary jego specjalizacji to:

 • Wsparcie coachingowe
 • Budowanie fundamentów marki osobistej
 • Wykorzystanie metod coachingowych w edukacji i zarządzaniu
 • Podstawy fotografii
 • Blogowanie – podstawy wordpressa i SEO, tworzenie wartościowych tekstów, budowanie społeczności wokół bloga
 • Turystyka zrównoważona

Natalia Hofman

Trener, Psycholog, Design Thinker

Trener, Psycholog, Design Thinker, Autorka Śniadań biznesowych na obcasach dla Kobiet.
Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Łódzkim, Absolwentka Szkoły Trenerów PKR. Aktualnie Studentka Psychologii Śledczej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.
Specjalizuje się w rozpoznawaniu mikroekspresji i psychologii kłamstwa. Ostatnie 5 lat poświęciła na zgłębianie tajemnic psychologii kłamstwa, komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Jest Trenerką z ogromną praktyką w biznesie. Cztery lata temu wzięła udział w Projekcie „Kreatywna Przedsiębiorczość”, w której wygrała 30tysięcy i otworzyła własną Firmę – Stylowy Event. Polegając na własnych strategiach marketingowych promocji firmy – utworzyła autorskie wydarzenie – Sjestę w Julianowskim. Po ogromnym sukcesie powstało kolejne jej wydarzenie – Śniadania biznesowe dla Kobiet, które do tej pory co miesiąc odwiedzają dziesiątki Kobiet z całego regionu. Oprócz tego Managerka firmy Business Link w Łodzi – w której w niecały rok osiągnęła 200% wzrostów w sprzedaży. Dzięki jej doświadczeniu w biznesie szkoli w zakresie zakładania i prowadzenia własnych firm, projektuje strategie marketingowe metodologią design thinking oraz uczy jak wykorzystywać komunikację werbalną i niewerbalną w autoprezentacji, rekrutacji nowych pracowników, negocjacjach czy właściwym wizerunku biznesowym.
Prowadziła szkolenia dla m.in : Zwinnej Łodzi, Instytutu Psychologii w Łodzi, Business Link Poland, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Fundacji Mam Marzenie, 11 Muz, oraz ponad 100h design thinking, w tym dla Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.

Główne obszary jej specjalizacji to:

 • Psychologia kłamstwa
 • Design thinking
 • Wizerunek biznesowy
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Własna firma – pisanie biznesplanu, analiza rynku, określanie celów, dopasowanie działań sprzedażowych i marketingowych

Paweł Makowski

Trener, przedsiębiorca, montażysta filmowy

Jako przedsiębiorca współtworzy firmę produkująca gry planszowe i karciane, które dotarły do 7 krajów europejskich. Przetestował w ramach swojej spółki kilka modeli biznesowych i wciąż uwielbia szukać kreatywnych modeli działania. Jego kolejne przedsięwzięcie to nowa  marka lodów tajskich – Bangkok, która swój pierwszy punkt uruchomiła w 2017 roku.
Jako montażysta filmowy, zajmuje się głównie filmem dokumentalnym, który jest najbardziej wymagającym gatunkiem filmowym. Ceni człowieka i historię, która go ukształtowała. Lubi poprzez opowiadanie obrazem wpływać na emocje widza.

Jako trener uwielbia wraz z uczestnikami tworzyć kreatywne rozwiązania dla ich problemów i wyzwań przed jakimi stają. Uwielbia szukać rozwiązań, które usprawnią ich model biznesowy i pomogą wyróżnić się na rynku. Z dużą przyjemnością dzieli się także wiedzą na temat realizacji i montażu filmów, zarówno od strony technicznej jak i od umiejętności kreowania ciekawych historii.

Absolwent filmoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim i montażu filmowego w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Absolwent Szkoły Trenerów PKR

Główne obszary jego specjalizacji to:

 • Modelowanie biznesowe
 • Blue Ocean Strategy
 • Kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów
 • Storytelling
 • Realizacja i montaż filmów

Jolanta Pieniek

Specjalistka od marketingu, blogerka, copywriterka, właścicielka własnego biznesu.

Absolwentka Socjologii oraz Finansów i Rachunkowości na Uniwersytecie Łódzkim, Akademii Menedżerskiej w Szkole Głównej Handlowej.
Ukończyła Kurs Trenerski I stopnia organizowanego przez 11 Muz.

Na co dzień zajmuje się analizami działań marketingowych oraz tworzeniem strategii marketingowych. Właścicielka marki Na Łysej Górze, która koncentruje się na pomocy kobietom w tworzeniu, prowadzeniu i rozwijaniu ich biznesów.
Swoją wiedzę i umiejętności wykorzystuje z pasją prowadząc firmowe kanały w Social Mediach.
Współpracuje jako redaktor działu Biznes i edukacja z prestiżowym magazynem branży beauty LNE.

Miłośniczka Facebooka. Ma na swoim koncie kilkaset godzin szkoleń zamkniętych z zakresu tego najpopularniejszego z kanałów Social Media realizowanych dla różnych podmiotów.

Z wielkim zaangażowaniem pogłębia swoją wiedzę z dziedziny marketingu on-line korzystając z kursów i szkoleń organizowanych przez Amy Porterfield, Mary Forleo, czy Gury’ego Vaynerchuka.

Główne obszary jej specjalizacji to:

 • Analiza działań marketingowych
 • Tworzenie strategii marketingowych

Aleksandra Ruta

właściciel firmy Male Kilometry, trener przedsiębiorczości, project manager, organizator wyjazdów.

Co mogę dla Ciebie zrobić i co zyskasz spotykając się ze mną na indywidualnym spotkaniu lub warsztatach:

 • dyskusję i burzę mózgów na temat pomysłu na firmę oraz jej rozwój – spojrzenie na firmę od strony bieżącej sytuacji, historii oraz zmiany, ustalenia celów, stworzenie biznes planu, harmonogramu zmian
 • przeprowadzenie analizy bieżącej sytuacji finansowej i rynkowej firmy
 • poszukanie nowych pomysłów na rozwój firmy, decyzję o zmianie
 • doradztwo biznesowe – jak i kiedy warto oraz można zakładać firmę 
 • podzielenie się swoimi spostrzeżeniami oraz doświadczeniem z 15-letniej pracy w korporacjach oraz jako właściciel firmy, wskazaniem różnicy życiowej oraz celów, jakie stawia przed sobą samozatrudniony zakładając firmę
 • podzielenie się doświadczeniem, jak pracować z dziećmi poza schematem w ramach edukacji przygodowej, edukacji demokratycznej oraz pracy w terenie
 • nauczenie pracy nad budżetem domowym oraz jak edukować od najmłodszych lat by być odpowiedzialnym finansowo
 • nauczenie, jak zorganizować wydarzenie, event, wyjazd – od strony operacyjnej oraz finansowej.

Jestem przedsiębiorcą od 2011 roku, od kiedy rozwijam markę Małe Kilometry, której jestem pomysłodawczynią i założycielem. Małe Kilometry, zajmują się organizacją eko-podróży, wycieczek i wyjazdów dla dzieci pełnych natury w oparciu o edukację przygodową. Zorganizowała wyjazdy dla blisko 3000 dzieci. Wspólnie z zespołem profesjonalistów i pasjonatów stworzyła autorskie programy wyjazdów kolonijnych oraz Zielonych Szkół dla dzieci. Założyciel i prezes start’upu „Feel Comfort sp z o.o.” Obecnie, jako manager pracuje nad nowym projektem: DOM.r – wystrój wnętrz oraz niepowtarzalne upominki w formie obrazów i grafik. Należy do organizacji promujących przedsiębiorczość oraz prowadzenie firm wśród kobiet.

Doświadczony produkt Manager i Project Manager – prowadzenie projektów od strony biznesowej oraz jako pracownik IT. Kilkunastoletnie doświadczenie w branży bankowości, finansów oraz IT.

Edukator i dorosły wspierający – przeprowadziła projekt cyklicznych rocznych zajęć przyrodniczych w ramach edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Demokratycznej, w której nie ma ławek ani tablicy. Propaguje naukę poprzez doświadczanie i zabawę. Doświadczony wychowawca oraz instruktor terenowy.

Trener i wykładowca. Trener Pierwszego stopnia wg standardów MPiPS, standardy kwalifikacji zawodowych. Przeprowadziła wykłady i warsztaty z przedsiębiorczości w ramach Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego dla 1000 dzieci i rodziców w kilku miastach w Polsce. Przeprowadziła szkolenia wewnętrzne w Orange dla kilkuset osobowej grupy pracowników w zakresie rebrandingu w ramach Programu FUTURE Grupy TP. Programy warsztatów buduje w oparciu o filary: kreatywność, innowacyjność, odpowiedzialność, przedsiębiorczość czy praca zespołowa i współpraca.

Absolwentka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Główne obszary jej specjalizacji to:

 • Trening przedsiębiorczości – od pomysłu do realizacji, jak stworzyć własną firmę

 • Odpowiedzialność finansowa – aspekt edukacji finansowej dzieci oraz dorosłych

 • Zarządzanie projektami – przełożenie założeń projektowych na zajęcia integrujące grupę oraz zarządzanie zespołem 

 • Doradztwo biznesowe – zanim otworzysz firmę, czyli Twoje nowe JA

 • Własna firma – budowanie wartości marki, obsługa klienta, PR oraz tworzenie zespołu. organizacja eventów, opieka na dziećmi, zatrudnianie, tworzenie biznes planu, tworzenie usług i produktów, określanie celów.