MODEL WIELKIEJ WIZJI

CEL: NADANIE STRUKTURY DLA WYKŁADU, PRELEKCJI I WYSTĄPIENIA

Opis:

Model „Wielkiej wizji”  inaczej model „Mam marzenie” zyskał swoją nazwę od wystąpienia Martina Luther’a Kinga z 1963 r. Wystąpienie miało charakter nawoływania do działania aby kształtować przyszłość zgodnie z marzeniami i możliwościami poprawy sytuacji.

Charakterystyczne w tym modelu jest przyciąganie słuchacza do współtworzenia, zaangażowania
w rozwiązywanie problemów. Model jest przydatny, gdy pierwotne plany i ideały zmieniły się,
a my chcemy zmotywować słuchaczy do działania ku nowemu. Także, gdy należy pokazać ewolucję (rewolucję) jakiegoś zjawiska i drogę od niedoskonałego do dobrego.

Korzyści z zastosowania modelu:

 • uporządkowana i zorganizowana forma prezentacji treści;
 • forma przekazu łatwa do zapamiętania, bazuje na historii i narracji;
 • forma narracji rysująca szeroki kontekst, obraz problemu lub zagadnienia (genezę – próby rozwiązania – prezentację działań);
 • daje możliwość przekazania ciekawostek, które angażują słuchacza.

 

Strukturę można zastosować do:

 • prelekcji w trakcie konferencji;
 • części lub całości wykładu;
 • szkolenia, warsztatów, seminarium, treningu;
 • jako schemat dla całego semestru wykładów.

__________________________________________________________________

Instrukcja jak przygotować i wygłosić wykład, prelekcję

 1. Rozpocznij przedstawiając główny problem poruszanego tematu.
 2. Przedstaw przeszłość, opowiedz skąd wyszedł pomysł (inicjatywa) odnieś się do tego, jak było kiedyś – pokaż braki, ułomności stosowanych strategii w ubiegłych latach. Poddaj krytyce, to co miało miejsce dawno. Wskaż na słabe punkty.
 3. Przedstaw obecny stan sytuacji, podaj aktualne stanowiska wobec problemu. Opisz
  co przynosi pożądane skutki a co jest zawodne.
 4. Pokaż jak powinno być, zaprezentuj nową wizję, opowiedz czego dziś można
  się spodziewać, pokaż aktualne, innowacyjne rozwiązania, przekonaj do słuszności
  ich funkcjonowania. Pokaż korzyści.
 5. Zakończ podsumowując, poproś o pytania.
* Opis pochodzi z publikacji „Zbiór metod i narzędzi dydaktycznych. Pedagogical Evolution toolbox” opracowanej przez Karolinę Mikołajczak, Mateusza Stasiaka, Aleksandrę Krysiak, która została udostępniona dla nauczycieli projektu InnoEnergy do nieodpłatnego korzystania.
Numer ISBN: 978-83-946346-0-5

[mini-calendar]

[upcoming-events]

ZADAJ PYTANIE

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości