MODEL FAQ

CEL: NADANIE STRUKTURY DLA WYKŁADU, PRELEKCJI I WYSTĄPIENIA

Opis:

Struktura FAQ (frequently asked questions – często zadawane pytania) powstała pomiędzy 1982 oraz 1985 rokiem, została upowszechniona przez Eugene Miya (emerytowany NASA Ames )[1] z NASA oraz użytkowników Usenetu i list mailingowych.[2]
FAQ jest zbiorem pytań i odpowiedzi na nie, umożliwiającym odbiorcom otrzymanie informacji w zakresie popularnych problemów.
Członkowie zespołów lub uczestnicy dla których przygotowujemy wykład, prelekcję lub warsztaty intuicyjnie znają tę strukturę. Główną cechą tego modelu jest przyciąganie odbiorców poprzez odpowiadanie na pytania, które są ważne, nurtujące w tym temacie.

Struktura nie sprawdzi się dla błahych i prostych zagadnień, oraz prostych pytań – nie zachęci do aktywnego słuchania.

Korzyści z zastosowania modelu:

 • uporządkowana i zorganizowana forma prezentacji treści;
 • forma przekazu łatwa do zanotowania przez studentów;
 • przekazanie wyczerpujących odpowiedzi na najistotniejsze pytania w danym temacie;
 • możliwość improwizowania – odpowiadania w tej samej strukturze na pytania z sali.

Strukturę można zastosować do:

 • prelekcji w trakcie konferencji;
 • części lub całości wykładu;
 • szkolenia, warsztatów, seminarium, treningu;
 • jako schemat dla całego semestru wykładów.

______________________________________________________________________

Instrukcja jak przygotować i wygłosić wykład, prelekcję

 1. Rozpocznij przedstawiając główny problem poruszanego tematu.
 2. Sformułuj atrakcyjne pytania, dzięki którym omawiane zjawisko zostanie wyjaśnione.
 3. Przedstaw pierwsze pytanie, następnie udziel wyczerpującej odpowiedzi. Jeśli jest
  to konferencja a Ty prezentujesz nowe treści, przedstaw korzyści z ich zastosowania. Słuchacz zapamięta lepiej jeśli otrzyma korzyść z przyjęcia danego rozwiązania.
 4. Przedstaw kolejne pytania i odpowiedzi w tej samej strukturze.
 5. Podsumuj w zakończeniu, zbierz wnioski, poproś o pytania.
[1] https://www.quora.com/profile/Eugene-Miya# (dostęp 20.12.2016)
[2] http://www.womeninjewellery.com/about/faqs/ (dostęp 20.12.2016)
* Opis pochodzi z publikacji „Zbiór metod i narzędzi dydaktycznych. Pedagogical Evolution toolbox” opracowanej przez Karolinę Mikołajczak, Mateusza Stasiaka, Aleksandrę Krysiak, która została udostępniona dla nauczycieli projektu InnoEnergy do nieodpłatnego korzystania.
Numer ISBN: 978-83-946346-0-5

[mini-calendar]

[upcoming-events]

ZADAJ PYTANIE

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości