KURS TRENERSKI II STOPNIA

Kurs Trenerski II stopnia skierowany jest do osób, które chcą wzmocnić i rozszerzyć już posiadane kompetencje trenerskie lub zdobyć doświadczenie w pracy pod czujnym okiem profesjonalistów. Możesz skorzystać z niego jeśli jesteś absolwentem Kursu Trenerskiego I stopnia i wyślesz wniosek.

Kurs Trenerski II stopnia to proces udoskonalenia Twoich kompetencji trenerskich w oparciu o przygotowanie i realizację dwóch tematów warsztatów lub szkoleń, na których chcesz oprzeć swoją karierę i przyszłość trenerską.

Celem jest rozwinięcie Twoich najmocniejszych stron i praca nad niwelowaniem słabych – kreowanie indywidualnego warsztatu trenerskiego.

Podczas Kursu Trenerskiego II stopnia nauczysz się jak przygotować i przeprowadzić efektywne szkolenie, tak by było ono nastawione na trwałe rezultaty. Rozwiniesz praktyczne umiejętności pracy z grupą, zdobędziesz nowe narzędzia, zainspirujesz i będziesz inspirowany przez innych.

Program Kursu odpowiada standardom 5 poziomu Europejskich Ram Kwalifikacji.

SAMODZIELNY TRENER według powyższych standardów:

 • bierze odpowiedzialność za zaplanowanie, przygotowanie i przeprowadzenie projektu szkoleniowego związanego z obszarem swojej specjalności,
 • trafnie dobiera metody i narzędzia do potrzeb i możliwości grupy,
 • zapewnia efektywność realizacji celów szkoleniowych,
 • dostosowuje sposób prowadzenia zajęć do dynamiki procesu grupowego,
 • ma wysoką świadomość siebie, swojej roli jako trenera, osoby kształtującej przebieg procesu grupowego i dydaktycznego.
Czas trwania: Kurs trwa minimum 5 weekendów (w zależności od wielkości grupy).
Miejsce kursu: Kurs odbywa się w  Łodzi, przy ul. Piramowicza 11/13 (siedziba Fundacji)
Kontakt do koordynatora: Koordynator Szkoły Trenerów
Aleksandra Krysiak
TELEFON: 535 044 488 MAIL: a.krysiak@11muz.pl

Prowadzący

Karolina Mikołajczak

Dyrektor merytoryczny, Superwizorka, Trenerka

Odpowiada za merytoryczne przygotowanie programów edukacyjnych: m.in. cykl szkoleniowy i program merytoryczny Kursu Trenerskiego I i II stopnia, nadzór nad realizacją…czytaj więcej

Mateusz Stasiak

Prezes zarządu, Dyrektor operacyjny, Trener

Trener, facylitator i doradca z zakresu budowania zespołów i narzędzi pracy z grupami. Od 2008 roku dzieli się doświadczeniem i wiedzą z zakresu narzędzi i technik wspierających pracę z grupami… czytaj więcej

Terminy

NAZWA KURSU TERMIN REKRUTACJA MIASTO
Edycja 2014.
Kurs Trenerski II stopnia
28.02-05.10.2014 Zakończona Łódź
Edycja 2015.
Kurs Trenerski II stopnia
08.05-20.12.2015 Zakończona Łódź
Edycja 2018.
Kurs Trenerski II stopnia
07.09-16.12.2018 Rekrutacja otwarta Łódź

Odpłatność

6000,00 zł

Koszt Kursu Trenerskiego II stopnia.

4550,00 zł

… jeśli zdecydujesz się opłacić całość na 30 dni przed rozpoczęciem Kursu.

4200,00 - 6000,00 zł

Możesz starać się o współfinansowanie do 30% kosztów Kursu – wtedy odpłatność po Twojej stronie będzie zależna od wysokości przyznanego współfinansowania.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na 4 raty w terminie do 9 miesięcy od dnia zgłoszenia uczestnictwa.
Harmonogram płatności ustalany jest indywidualnie, koszt uczestnictwa pozostaje na stałej wysokości.

Możliwe dalsze ścieżki rozwoju

KURS TRENERSKI II STOPNIA - SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

W TOKU PRACY PRZEĆWICZYSZ

Umiejętności komunikacyjne

Planując szkolenia, badając potrzeby szkoleniowe, przygotowując promocję, a wreszcie prowadząc własne warsztaty nieustająco kontaktujesz się z innymi. Dzięki tej pracy nauczysz się jasno formułować komunikaty, reagować w stresujących sytuacjach, przyjmować i wygłaszać krytykę. Sprawdzisz modele skutecznej komunikacji, uświadomisz sobie obszary do rozwoju.

Umiejętność pracy z grupą

Podczas Kursu, prowadząc własne szkolenie, będziesz mógł zaprezentować swoją wiedzę i kompetencje przed innymi uczestnikami. W pracy z grupą nauczysz się szybkiego podejmowania decyzji i reagowania na zmiany, będziesz ćwiczył/a asertywną postawę oraz kontrolę nad emocjami. Zdobędziesz umiejętność tworzenia i integrowania grupy oraz zarządzania nią. Nauczysz się jak wspierać dynamikę grupy, świadomie dążyć do rozwoju i wzmacniania indywidualnego potencjału Twoich uczestników.

Umiejętności dydaktyczne

Doświadczysz różnorodnych stylów pracy trenera, przekonasz się jakie formy są najefektywniejsze i najatrakcyjniejsze dla uczestników. Nauczysz się reagować, dobierać metody adekwatne wobec oczekiwanego stylu uczenia się. Przećwiczysz innowacyjne techniki i metody dydaktyczne. Zaprojektujesz autorskie ćwiczenia i metody pracy z grupą.

Umiejętności organizacyjne

Niezbywalną cechą bycia skutecznym trenerem jest bycie dobrym managerem efektywnie zarządzającym sobą i swoimi zasobami. Równolegle z rozwojem merytorycznym warsztatów i szkoleń uczestników zajmiemy się wzmocnieniem sposobu ich promocji, marketingu i sprzedaży. Nabędziesz umiejętność planowania własnej pracy. Wiemy, że jakość warsztatu, szkolenia lub treningu jest kluczowa i jest najważniejsza w pracy trenerskiej, jednak umiejętność jego organizacji i sprzedania warunkuje funkcjonowanie na rynku.

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Kurs rozpoczyna cykl 6 warsztatów, które bezpośrednio przygotowują do realizacji autorskich szkoleń naszych uczestników (48 godzin). Ponadto w toku indywidualnej pracy i konsultacji (6 godzin), przygotowując dwa autorskie szkolenia ukształtujesz praktyczne umiejętności:

 • analizowania potrzeb grupy docelowej,
 • wytyczania celów szkoleniowych i planowania adekwatnych działań dydaktycznych,
 • planowania rezultatów i określania wskaźników ich osiągnięcia,
 • stworzysz plan i konspekt dla swoich autorskich szkoleń,
 • opracujesz materiały szkoleniowe,
 • opracujesz budżet i harmonogram organizacji szkolenia,
 • zorganizujesz i przeprowadzisz dwa szkolenia lub warsztaty dla wybranej grupy docelowej,
 • przeprowadzisz rekrutację i ewaluację szkoleń.

Spędzisz 12 godzin pracując jako trener (4 i 8 godzin dydaktycznych) pod okiem superwizora. Dzięki temu sprawdzisz i rozwiniesz swoje umiejętności. Zmierzysz się ze swoimi słabymi stronami i nauczysz się jak unikać błędów, ale przede wszystkim odnajdziesz swoje mocne strony oraz dowiesz się jak je rozwijać w życiu zawodowym. Dzięki nagraniu wideo prowadzonych szkoleń, będziesz miał szansę uświadomić sobie popełniane błędy oraz skorygować je. Otrzymasz pełną informację zwrotną od grupy i superwizora (3 godziny dydaktyczne).

Weźmiesz udział w szkoleniach demonstracyjnych innych uczestników (do 84 godzin dydaktycznych) podczas którychpoznasz czynniki przesądzające o efektywności szkoleń. Nauczysz się jak konstruktywnie oceniać jakość szkoleń oraz wyciągniesz wnioski z cudzych błędów. Udzielisz superwizji koleżeńskiej, weźmiesz udział w grupie superwizyjnej (do 24 godzin dydaktycznych). Dzięki obserwacji i uczestnictwie w różnorodnych formach będziesz miał możliwość wypracowania własnej taktyki trenerskiej.

Kurs kończą dwa dni seminarium marketingowego (16 godzin dydaktycznych), w którego trakcie zweryfikujesz swoje oferty szkoleń, oraz popracujesz brandingiem w Internecie.

Poświęcimy także czas dogłębne wyciąganie wniosków z pracy grupy uczestników. (9 godzin dydaktycznych)

Łącznie czeka Cię nawet 100 godziny pracy.*

Kurs Trenerski II stopnia kompleksowo przygotowuje do pracy w roli samodzielnego trenera. Zdobędziesz niezbędne doświadczenie by poczuć się pewnie na sali szkoleniowej.

*W sytuacji 100% frekwencji. Liczba godzin może ulec zmianie jeśli nie wszyscy uczestnicy zrealizują szkolenia demonstracyjne.

METODY PRACY

Pracujemy metodą społeczności edukacyjnej, która bazuje na wykorzystaniu pola wiedzy i doświadczeń oraz informacji zwrotnej od grupy. Dzięki tej metodzie jesteś równocześnie uczestnikiem i specjalistą. Z jednej strony Twoje zdanie, opinia jest niezwykle istotna w budowaniu osobowości trenerskich, z drugiej – dzięki bezpiecznej i wspierającej atmosferze rozwijasz się dzięki grupie. Społeczność edukacyjna ukazuje fenomen inteligencji zbiorowej, uczy jak rozumieć i czerpać z grupy, podążać i wpływać na zachodzące w niej procesy. Jest to cenne doświadczenie dla trenerów, uczy zrozumienia, pokory i szacunku wobec odrębnych opinii.

CERTYFIKACJA

Absolwenci otrzymają Certyfikat Trenerski II stopnia, który jest potwierdzeniem zarówno wiedzy, umiejętności jak i kompetencji w pracy z grupą na poziomie 5 wg Europejskich Ram Kwalifikacji (EQF LLL).

Formularz zgłoszeniowy

I. DANE OSOBOWE UCZESTNIKA

Imię i nazwisko (wymagane)

Data i miejsce urodzenia (wymagane)

Numer PESEL (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon kontaktowy (wymagane)

II. ADRES ZAMELDOWANIA UCZESTNIKA

Ulica: (wymagane)

Numer domu/mieszkania: (wymagane)

Miasto: (wymagane)

Kod pocztowy: (wymagane)

III. ADRES DO KORESPONDECJI UCZESTNIKA (JEŻELI JEST INNY NIŻ ZAMELDOWANIA)

Ulica:

Numer domu/mieszkania:

Miasto:

Kod pocztowy:

IV. SKĄD DOWIEDZIAŁ/A SIĘ PAN/PANI O SZKOLENIU

Ngo.plNf.plSzkolenia24h.plInwestycjawkadry.info.plPlatforma KulturyFacebookLinkedInGoldenlineStrona www.11muz.plOd znajomychZ innego źródła (z jakiego?):

V. SZCZEGÓŁY UCZESTNICTWA

1. Termin Kursu Case Study:
14.09.2016 Edycja 1. Łódź04-05, 17-19.02.2017 Edycja 2. Łódź23-24, 29-30.09-01.10.2017 Edycja 3. Łódź

2. Odpłatność za Kurs:
Pełen koszt uczestnictwa – 3250,00 złPełen koszt uczestnictwa przy wpłacie 30 dni przed Kursem – 2950,00 złWspółfinansowanie części kosztów – 1950,00 – 3250,00 zł

Jeśli ubiega się Pan/i o współfinansowanie:

 Czy chce Pan/i skorzystać z płatności ratalnej?

TakNie

Uzasadnij potrzebę współfinansowania Twojego udziału w Kursie Case Study:

Odpłatność po stronie uczestnika wyniesie:

3. Odpłatność po stronie organizacji, instytucji, firmy delegującej uczestnika:

4. Miejsca zatrudnienia w ciągu ostatnich 5 miesięcy (umowy o pracę, zlecenie, dzieło, wolontariat):

Odpowiedz na poniższe pytania zaznaczając odpowiednią odpowiedź Tak/Nie
Czy jesteś zarejestrowany/a w Powiatowym Urzędzie Pracy? taknie
Czy pracujesz na umowę o pracę? taknie
Czy pracujesz na umowy cywilnoprawne (zlecenie, dzieło)? taknie
Czy prowadzisz indywidualną działalność gospodarczą lub posiadasz udziały w spółkach? taknie

VI. INFORMACJE OGÓLNE O AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ OSOBY SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK

1. Czym się obecnie zajmujesz? Jakie są Twoje plany na przyszłość?

2. Opisz swoje predyspozycje i/lub doświadczenie w pracy z grupami?

3. Opisz swoją motywację do udziału w Kursie Case Study

VII. DANE DO FAKTURY VAT (JEŻELI SĄ INNE NIŻ DANE UCZESTNIKA)

Nazwa firmy:

Ulica:

Numer domu/mieszkania:

Miasto:

Kod pocztowy:

Numer NIP:


VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA:
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Uczestnictwa w szkoleniach otwartych organizacji 11 Muz Innowacje w Kulturze. Elektroniczne przesłanie i złożenie „Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu otwartym” jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Uczestnictwa
POTWIERDZAM

2. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA –
a) W przypadku pisemnej rezygnacji z uczestnictwa przez Uczestnika w terminie ponad 11 dni przed rozpoczęciem szkolenia:
o Uczestnik może wziąć udział w innym terminie danego szkolenia w ciągu 6 miesięcy. Jeśli nie będzie innego terminu szkolenia w tym okresie, termin uczestnictwa będzie ustalany indywidualnie pomiędzy uczestnikiem a realizatorem.
o Uczestnik może zrezygnować z udziału w szkoleniu, Realizator zwraca wpłaconą przez uczestnika odpłatność, pomniejszoną o opłatę rejestracyjną w wysokości 40% kosztów szkolenia zaokrąglone do pełnej kwoty.
b) w przypadku braku pisemnej rezygnacji lub rezygnacji późniejszej niż 11 dni przed rozpoczęciem szkolenia i niewzięcia udziału w szkoleniu Uczestnik jest zobowiązany do wpłacenia pełnej odpłatności za uczestnictwo w szkoleniu.
Rezygnację należy przesłać na adres e-mail: a.krysiak@11muz.pl

c) ODWOŁANIE LUB ZMIANA TERMINU SZKOLENIA:
Realizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych. W przypadku odwołania szkolenia przez Realizatora, uczestnik w zależności od swojej decyzji:
o Może odbyć szkolenia w innym terminie.
o Może zażądać zwrotu odpłatności za odwołane szkolenie. Realizator musi zwrócić Uczestnikowi wpłaconą odpłatność w całości.
POTWIERDZAM

3. PRZETWARZANIE DANYCH UCZESTNIKA
Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie moich danych osobowych przez Fundację 11 Muz Innowacje w Kulturze. w celu przygotowania i przeprowadzenia powyższego programu szkoleniowego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. (Dz.U. nr 133 z 1997r.).
POTWIERDZAM

« 2018-08 »

Pon Wt Śr Czw Pią Sob Nie
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ZADAJ PYTANIE

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości