Kurs I stopnia (wpis)

  ZAPISZ SIĘ!

  Wybierz właściwy dla Ciebie formularz:

  PROGRAM I ZAKRES TEMATYCZNY

  Program nauczania Szkoły Trenerów PKR, w tym Kursu Trenerskiego I i II stopnia, jest przygotowany w oparciu o:

  1. standardy kwalifikacji zawodowych dla zawodu trenera / wykładowcy wg Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, wytyczne Europejskich Ram Kwalifikacji Społecznej
  2. badanie potrzeb i ewaluację własnych programów nauczania z zakresu kształcenia pozaformalnego (zrealizowanych ponad 800 warsztatów i szkoleń indywidualnych lub w cyklach od 2009)
  3. doświadczenie i wiedzę kadry (doświadczeni trenerzy i facylitatorzy, realizowali szkolenia w Polsce i krajach Europy Zachodniej)
  4. zachodnie modele programów nauczania train the trainers
  5. standardy ISO 29990 Learning services for non-formal education and training, wdrażane do realizacji programów nauczania Szkoły Trenerów PKR

  Program Szkoły trenerów PKR składa się z dwóch etapów:

  Kursu Trenerskiego I stopnia pozwalającego zdobyć fundamentalną wiedzę i umiejętności oraz

  Kursu Trenerskiego II stopnia – dziewięciomiesięcznego procesu edukacyjnego bazującego na seminariach, szkoleniach, warsztatach oraz społeczności edukacyjnej i superwizji.

  Celem Kursu Trenerskiego I stopnia jest przygotowanie absolwentów do profesjonalnego planowania i realizowania procesu dydaktycznego względem swoich klientów. Kurs wyposaża w niezbędną wiedzę, kształtuje oraz określa umiejętności niezbędne w zawodzie trenera / wykładowcy oraz wpływa na kształtowanie postaw.

  Inspiruje pokazując szerokie spektrum możliwości dla rozwoju indywidualnego warsztatu zawodowego.

  Kurs Trenerski I stopnia Szkoły Trenerów PKR jest akredytowany przez Łódzkiego Kuratora Oświaty.

  PODCZAS 50 GODZIN DYDAKTYCZNYCH NAUCZYSZ SIĘ JAK:

  1. Projektować szkolenia (m.in. warsztaty, seminaria, prezentacje)
   • badać potrzeby grupy docelowej oraz analizować potrzeby szkoleniowe
   • wytyczać cele szkoleniowe i planować adekwatne działania merytoryczne
   • planować harmonogram i budżet szkolenia
   • przygotować dobre materiały szkoleniowe
   • skonstruować programy, plany szkoleń i scenariusze
   • dokonać ewaluacji szkolenia
  2. Komunikować się z grupą
   • budować dobre relacje z grupą
   • pracować z trudnym uczestnikiem
   • planować prezentację i wystąpienia publiczne
   • badać i oceniać własne kompetencje komunikacyjne
  3. Zarządzać dynamiką pracy grupowej
   • budować autorytet w grupie
   • określać role i kompetencje lidera, facylitatora, moderatora we własnej pracy
   • wytyczać cel grupowy i kształtować proces grupowy
   • pracować z trudną grupą
  4. Wybierać i wykorzystywać metody i ćwiczenia szkoleniowe
   • wykorzystywać i analizować ćwiczenia szkoleniowe (zestawy treningowe, zbiory ćwiczeń, publikacje)
   • tworzyć curriculum do programów nauczania
   • dobierać metody i ćwiczenia do zaprojektowanych celów szkoleniowych
  5. Sprzedawać szkolenia, budować markę i korzystać z podstaw prawnych, w tym
   • określać specyfikę sprzedaży szkoleń dla instytucji, biznesu, NGO i szkoleń otwartych
   • wyznaczać jakie działania umożliwiają budowanie marki osobistej
   • poznasz funkcjonujące na rynku szkoleniowym modele wraz z zaletami, wadami i ograniczeniami
   • przygotowywać materiały szkoleniowe zgodnie z prawem cytatu
   • chronić i zastrzegać autorskie programy szkoleń i warsztatów
  6. Praktycznie projektować szkolenie – po ukończeniu Kursu, realizując zadanie certyfikacyjne przygotujesz autorskie szkolenie lub warsztaty. Minimum 10 godzin pracy indywidualnej z możliwością konsultacji.

  UCZESTNICY

  Szkoła Trenerów PKR oraz program nauczania Kursu Trenerskiego I stopnia skierowany jest w szczególności do:

  • Osób przygotowujących się do pracy w zawodzie trenera (specjalistów z biznesu, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych)
  • Trenerów pracujących w zawodzie, którzy chcą zwiększyć i potwierdzić swoje kwalifikacje, wiedzę oraz umiejętności
  • Menadżerów, pracowników HR, koordynatorów zarządzających projektami szkoleniowymi, liderów, mentorów, psychologów, coachów
  • Wykładowców akademickich, doktorów, doktorantów oraz pracowników naukowych, którzy równolegle prowadzą lub planują pracę w obszarze szkoleń

  CERTYFIKACJA

  W terminie do dwóch miesięcy absolwenci przygotowują zadanie certyfikacyjne – projekt autorskiego szkolenia lub warsztatu. Szkolenie projektowane jest zgodnie z określonymi rekomendacjami i standardem przekazanym w czasie Kursu Trenerskiego I stopnia.

  Każdy projekt certyfikacyjny jest oceniany i konsultowany w ramach uczestnictwa w Kursie Trenerskim I stopnia.

  Dzięki temu przyznając certyfikat możemy poświadczyć uczestnictwo w kursie, jak i umiejętność projektowania szkoleń polegającą na analizowaniu potrzeb szkoleniowych, wytyczaniu celów, opracowania strategii ich realizacji i ewaluacji, przygotowaniu budżetu i harmonogramu organizacji szkolenia.

  Wraz z certyfikatem wydawane jest na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  zaświadczenie o ukończeniu kursu.

  Terminarz kursów  [mini-calendar]

  [upcoming-events]

  Skontaktuj się z nami!

  ZADAJ PYTANIE

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

  Join the conversation

  You must be logged in to post a comment.