MEDIATOR – NOWY ZAWÓD, NOWE KWALIFIKACJE

Event Date: 10 May 2019 to 16 May 2019

SZKOLENIE DLA PRZYSZŁYCH MEDIATORÓW

Mediacja to alternatywny sposób rozwiązywania sporów dla takich postępowań jak arbitraż czy sąd. Mediacja była już znana w starożytnych  miastach Grecji, Rzymie. Niektórzy teoretycy twierdzą, że  słowo mediacja wywodzi się  od słowa mediare , co znaczy:  pośredniczyć lub od medus – środkowy, bezpośredni.  Jest to zatem postępowanie, w którym trzecia osoba  pośredniczy/ pomaga w udrożnieniu kanału komunikacyjnego; wspiera w znalezieniu rozwiązania konfliktu w  sposób satysfakcjonujący obie strony.
W procesie mediacyjnym ważne są predyspozycje i umiejętności mediatora  w  pośredniczeniu między  ludźmi  będącymi w  konflikcie,  jak również  wiedza i narzędzia w zakresie  prowadzenia samego  postępowania mediacyjnego.

METODY PRACY

Wiedza i umiejętności będą  przekazywane poprzez:

 • Symulacje mediacji
 • Analizę studiów przypadków
 • Demonstracje mediacji
 • Ćwiczenia – indywidualne i w grupach
 • Dyskusje i refleksje uczestników
 • Kwestionariusze, testy
 • Wykłady teoretyczne i prezentacje.

  KORZYŚCI Z UDZIAŁU

  • Szkolenie uprawnia do ubiegania się do wpisania na Listę Stałych Mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego

  • Umiejętności zdobyte na szkoleniu pozwalają na wykorzystanie ich w wielu dziedzinach życia zawodowego i życia codziennego,

  • Zdobywasz nowe kwalifikacje.

  DLA KOGO

  Event Date: 10 May 2019 to 16 May 2019

  Program Kursu w sposób praktyczny rozwija kompetencje w zawodzie mediatora. Daje wiedzę, pozwala nabyć umiejętności do wykonywania pracy mediatora w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych i karnych.
  Kurs skierowany jest do:

  • PEDAGOGÓW
  • SOCJOLOGÓW
  • PRAWNIKÓW
  • PRZEDSIĘBIORCÓW
  • URZĘDNIKÓW
  • WSZYSTKICH CHCĄCYCH ZDOBYĆ NOWE KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI DO WYKONYWANIA ZAWODU MEDIATORA (PKD 69.10 Z)

  PROGRAM

  Event Date: 10 May 2019 to 16 May 2019

  Kurs trwa 40 godzin zegarowych rozłożonych na 6 dni pracy.

  MODUŁ 1 – PODSTAWOWE ZASADY I SKŁADNIKI POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO

  • Przebieg postępowania mediacyjnego.
  • Zasady mediacji (dobrowolność, bezstronność, neutralność, poufność).
  • Rola mediatora, jej specyfika, prawa i obowiązki mediatora.
  • Zastosowanie mediacji, wskazania i przeciwwskazania.
  • Zagadnienia etyki zawodowej mediatorów.
  • Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora

  MODUŁ 2 – PSYCHOLOGICZNE MECHANIZMY POWSTAWANIA, ESKALACJI I ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW

  • Podstawy wiedzy psychologicznej o mechanizmach powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów.
  • Procedury rozwiązywania konfliktów (negocjacje, mediacje, arbitraż, sąd) – podobieństwa i różnice.
  • Elementy teorii negocjacji, podstawowe pojęcia negocjacyjne (kwestie, pozycje, interesy, BATNA).

  MODUŁ 3 – TRENING UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH W ZAKRESIE MEDIACJI

  • Prowadzenia wstępnych spotkań ze stronami w tym opanowania wypowiedzi otwierających mediację i zawierania kontraktu mediacyjnego.
  • Umiejętność prowadzenia sesji mediacyjnych zgodnie z zasadami i przy wykorzystaniu właściwych technik mediacyjnych.
  • Umiejętności komunikacyjne, w tym w szczególności: – umiejętności aktywnego słuchania, – zadawania pytań, – umiejętność używania neutralnego języka (w mówieniu i pisaniu).
  • Umiejętność dokonania analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją, w tym szczególności: – umiejętność oceny, czy zastosowanie mediacji jest zasadne w danej sprawie, – umiejętność identyfikacji pozycji i potrzeb stron w konflikcie,umiejętność wyodrębnienia pozycji, potrzeb i interesów i przejścia z pozycji do interesów.
  • Umiejętność wspierania stron w pracy nad rozwiązaniami, w tym w szczególności: – umiejętność wspierania stron w kreatywnym poszukiwaniu opcji, – umiejętność wspierania stron w identyfikacji zasad i kryteriów podejmowania decyzji.
  • Umiejętność sporządzania porozumienia końcowego.
  • Umiejętność współpracy ze współmediatorem/ką – opanowanie terminologii umożliwiającej współpracę i wymianę doświadczeń z innymi mediatorami.
  • Umiejętność współpracy z innymi specjalistami.

  MODUŁ 4 – WIEDZA O PRAWNYCH I ORGANIZACYJNYCH ASPEKTACH FUNKCJONOWANIA PROCEDUR MEDIACYJNYCH

  • Podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych w tym zmiany kodyfikacji.
  • Zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego.
  • Zasady współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości.
  • Prowadzenie dokumentacji.
  • Krajowe i międzynarodowe standardy postępowania mediacyjnego.
  • Stosowanie procedur mediacyjnych w Polsce i na świecie – sprawy karne i cywilne (rodzinne i gospodarcze), konflikty sąsiedzkie i w społecznościach lokalnych, spory zbiorowe itp.
  Czas trwania: Kurs jest podzielony na dwie części. Łącznie 46 godzin.
  Każda część trwa 3 dni.
  Miejsce kursu: Baza dydaktyczna w Łodzi przy ul. Piramowicza 11/13
  Kontakt do koordynatora: Koordynator projektów
  Aleksandra Krysiak
  TELEFON: 533 044 488 MAIL: a.krysiak@11muz.pl
  Zgłoszenia: Zgłoszenia przyjmujemy
  TELEFONICZNIE: 535 044 488; (42) 298-82-16
  MAILOWO POPRZEZ PRZESŁANIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO: a.krysiak@11muz.pl

  Miejsce realizacji Kursu w Łodzi

  Baza dydaktyczna w Łodzi przy ul. Piramowicza 11/13

  Terminy

  NAZWA KURSU TERMIN MIEJSCE REKRUTACJA
  Mediator – nowy zawód, nowe kwalifikacje 10-15.05.2019 (pt.-śr.) Kielce REKRUTACJA OTWARTA
  Mediator – nowy zawód, nowe kwalifikacje 24-26.05; 31.05-02.06.2019 (pt.-ndz.) Łódź REKRUTACJA OTWARTA
  Mediator – nowy zawód, nowe kwalifikacje 28-30.06; 05-07.07.2019 (pt.-ndz.) Kielce REKRUTACJA OTWARTA
  Mediator – nowy zawód, nowe kwalifikacje 12-14; 19-21.07.2019 (pt.-ndz.) Łódź REKRUTACJA OTWARTA

  Prowadzący

  Izabela Buszewicz

  Prawnik, mediator, trener, Prezes Świętokrzyskiego Centrum Mediacji w Kielcach

  Specjalista z zakresu komunikacji werbalnej, rozwiązywania konfliktów, negocjacji. Autorka monografii naukowej ,,Metodyka pracy mediatora w sprawach rodzinnych” w ,,Metody i Formy Pracy z dziećmi i młodzieżą” oraz…czytaj więcej

  Odpłatność i współfinansowanie

  2760,00 zł

  Pełen koszt Kursu

  552,00 zł

  Przy współfinansowaniu do 80% kosztów

  Zdobądź do 80% dofinansowania do tego Kursu. Chcesz wiedzieć jak, przeczytaj lub po prostu zadzwoń lub napisz do nas. Pomożemy.

  Możliwe dalsze ścieżki rozwoju

  Wstępna rezerwacja miejsca na Kursie Narzędziownik trenera

  I. DANE OSOBOWE UCZESTNIKA

  Event Date: 10 May 2019 to 16 May 2019

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon kontaktowy (wymagane)

  II. REZERWACJA MIEJSCA

  Event Date: 10 May 2019 to 16 May 2019

  Jestem wstępnie zainteresowany/ana udziałem w Kursie Trenerskim I stopnia. Udział będzie potwierdzony w dalszej części drogą mailową, bądź telefoniczną.
  W przypadku dostępnego wolnego miejsca w danym terminie, będzie ono zarezerwowane.
  Termin Kursu Trenerskiego:
  12-16.05.2018 Edycja 70. Łódź16-20.06.2018 Edycja 71. Łódź11-15.07.2018 Edycja 72. Łódź15-19.09.2018 Edycja 73. Łódź

  III. WARUNKI UCZESTNICTWA

  Event Date: 10 May 2019 to 16 May 2019

  1. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA –
  Rezerwacja miejsca przez formularz elektroniczny nie powoduje obowiązku udziału w Kursie Trenerskim I stopnia.

  ODWOŁANIE LUB ZMIANA TERMINU SZKOLENIA:
  Realizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych. W przypadku odwołania szkolenia przez Realizatora, uczestnik w zależności od swojej decyzji:
  o Może odbyć szkolenia w innym terminie.
  o Może zażądać zwrotu odpłatności za odwołane szkolenie. Realizator musi zwrócić Uczestnikowi wpłaconą odpłatność w całości.
  POTWIERDZAM

  2. PRZETWARZANIE DANYCH UCZESTNIKA
  Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie moich danych osobowych przez Fundację 11 Muz Innowacje w Kulturze. w celu przygotowania i przeprowadzenia powyższego programu szkoleniowego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. (Dz.U. nr 133 z 1997r.).
  POTWIERDZAM

  « 2019-10 »

  Pon Wt Śr Czw Pią Sob Nie
   
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  • There are no upcoming events.

  ZADAJ PYTANIE

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości