Kurs Trenerski I stopnia

Event Date: 20 July 2016 to 25 July 2016

SZKOŁA TRENERÓW PROGRAMU KULTURA ROZWOJU

Program Kultura Rozwoju to propozycja Kursów rozwijających kompetencje zawodowe osób pracujących z grupami.

Szkoła Trenerów opiera się o dwa etapy edukacji.

Kurs Trenerski I stopnia wyposaża w fundamentalną wiedzę, niezbędną do rozwijania umiejętności profesjonalnego przygotowania i prowadzenia szkoleń, warsztatów.

Kurs Trenerski II stopnia rozwija i weryfikuje umiejętności pracy z grupami. Nauka odbywa się głównie przez pracę własną i superwizje, których celem jest wyciąganie wniosków do budowania indywidualnego warsztatu każdego uczestnika.

Czas trwania: Kurs trwa pięć dni, w godzinach 9.00-18.00. Edycje realizowane są w trybie weekendowym (2 zjazdy, 3 i 2 dniowy) lub w tygodniu (1 pięciodniowy zjazd).
Miejsce kursu: W Łodzi, przy ul. Piramowicza 11/13 (siedziba Fundacji) lub w Warszawie przy ul. Ksawerów 3 (Biuro Coworkingowe Clock Work).
Kontakt do koordynatora: Koordynator Szkoły Trenerów PKR
Aleksandra Krysiak
TELEFON: 535 044 488 MAIL: a.krysiak@11muz.pl

Terminy

NAZWA KURSU TERMIN REKRUTACJA MIASTO
Edycja 55. Kurs I stopnia 18-22.05.2016 (śr.-ndz.) Rekrutacja otwarta Łódź
Edycja 56. Kurs I stopnia 08-12.06.2016 (śr.-ndz.) Rekrutacja otwarta Łódź
Edycja 57. Kurs I stopnia 06-10.07.2016 (śr.-ndz.) Rekrutacja otwarta Warszawa
Edycja 58. Kurs I stopnia 20-24.07.2016 (śr.-ndz.) Rekrutacja otwarta Łódź
Edycja 59. Kurs I stopnia 21-25.09.2016 (śr.-ndz.) Rekrutacja otwarta Łódź

Prowadzący

Karolina Mikołajczak-Stasiak

Dyrektor merytoryczny, Superwizorka, Trenerka

Odpowiada za merytoryczne przygotowanie programów edukacyjnych: m.in. cykl szkoleniowy i program merytoryczny Kursu Trenerskiego I i II stopnia, nadzór nad realizacją…czytaj więcej

Mateusz Stasiak

Prezes zarządu, Dyrektor operacyjny, Trener

Trener, facylitator i doradca z zakresu budowania zespołów i narzędzi pracy z grupami. Od 2008 roku dzieli się doświadczeniem i wiedzą z zakresu narzędzi i technik wspierających pracę z grupami… czytaj więcej

Odpłatność

2170,00 zł

Pełen koszt uczestnictwa przy rozłożeniu płatności na 3 raty.

2100,00 zł

Pełen koszt uczestnictwa przy jednorazowej wpłacie później niż 30 dni przed Kursem.

1950,00 zł

… jeśli zdecydujesz się opłacić całość 30 dni przed rozpoczęciem Kursu.

Harmonogram płatności ustalany jest indywidualnie, koszt uczestnictwa pozostaje na stałej wysokości.

Możliwe dalsze ścieżki rozwoju

KURS TRENERSKI I STOPNIA - SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

OPIS

Event Date: 20 July 2016 to 25 July 2016

Program nauczania Szkoły Trenerów PKR, w tym Kursu Trenerskiego I i II stopnia, jest przygotowany w oparciu o:

 • standardy kwalifikacji zawodowych dla zawodu trenera / wykładowcy wg Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, wytyczne Europejskich Ram Kwalifikacji Społecznej
 • badanie potrzeb i ewaluację własnych programów nauczania z zakresu kształcenia pozaformalnego (zrealizowanych ponad 800 warsztatów i szkoleń indywidualnych lub w cyklach od 2009)
 • doświadczenie i wiedzę kadry (doświadczeni trenerzy i facylitatorzy, realizowali szkolenia w Polsce i krajach Europy Zachodniej)
 • zachodnie modele programów nauczania train the trainers
 • standardy ISO 29990 Learning services for non-formal education and training, wdrażane do realizacji programów nauczania Szkoły Trenerów PKR

Celem Kursu Trenerskiego I stopnia jest przygotowanie absolwentów do profesjonalnego planowania i realizowania procesu dydaktycznego względem swoich klientów. Kurs wyposaża w niezbędną wiedzę, kształtuje oraz określa umiejętności niezbędne w zawodzie trenera / wykładowcy oraz wpływa na kształtowanie postaw.

Inspiruje pokazując szerokie spektrum możliwości dla rozwoju indywidualnego warsztatu zawodowego.

Kurs Trenerski I stopnia Szkoły Trenerów PKR jest akredytowany przez Łódzkiego Kuratora Oświaty.

PROGRAM

Event Date: 20 July 2016 to 25 July 2016

Kurs trwa 50 godzin dydaktycznych rozłożonych na pięć kolejnych dni pracy w godzinach 9.00-18.00.

Uzupełnieniem Kursu jest dwudniowe seminarium narzędziowe w zakresie ćwiczeń szkoleniowych – 20 godzin dydaktycznych, które uczestnik może zrealizować w ciągu roku od ukończenia Kursu.

Zajęcia prowadzone są aktywnymi metodami warsztatowymi takimi jak rozwiązywanie problemów, odgrywanie ról (role play), analiza przypadków (case study) czy analiza krytyczna. Zbudowany w ten sposób kapitał wiedzy pozwoli rozwinąć indywidualny warsztat trenerski. Uczestnicy staną przed praktycznymi zadaniami, które pomogą zidentyfikować własne mocne i słabe strony oraz wyciągną wnioski do rozwoju. Wykłady problemowe będą komentarzem do wypracowanej wiedzy.

Każdy otrzyma podręcznik programowy.

Po zakończonym Kursie uczestnik samodzielnie opracowuje zadanie certyfikacyjne – projekt autorskiego szkolenia, warsztatów.

PRZEZ PIĘĆ DNI KURSU NAUCZYSZ SIE:

– Dzień 1 –

Projektować szkolenia (m.in. warsztaty, seminaria, prezentacje)

  • badać potrzeby grupy docelowej oraz analizować potrzeby szkoleniowe
  • wytyczać cele szkoleniowe i planować adekwatne działania merytoryczne
  • planować harmonogram i budżet szkolenia
  • przygotować dobre materiały szkoleniowe
  • konstruować programy, plany szkoleń
  • dokonywać ewaluacji szkolenia

– Dzień 2 –

Komunikować się z grupą

  • budować dobre relacje z grupą
  • pracować z trudnym uczestnikiem
  • planować prezentację i wystąpienia publiczne
  • badać i oceniać własne kompetencje komunikacyjne

– Dzień 3 –

Zarządzać dynamiką pracy grupowej

  • budować autorytet w grupie
  • określać role i kompetencje lidera, facylitatora, moderatora we własnej pracy
  • wytyczać cel grupowy i kształtować proces grupowy
  • pracować z trudną grupą i jej oporem

– Dzień 4 –

Wybierać i wykorzystywać metody i ćwiczenia szkoleniowe

  • wykorzystywać i analizować ćwiczenia szkoleniowe (zestawy treningowe, zbiory ćwiczeń, publikacje)
  • dobierać metody i ćwiczenia do zaprojektowanych celów szkoleniowych
  • tworzyć curriculum do programów nauczania

– Dzień 5 –

Sprzedawać szkolenia, budować markę i korzystać z podstaw prawnych, w tym

  • określać specyfikę sprzedaży szkoleń dla instytucji, biznesu, NGO i szkoleń otwartych
  • wyznaczać jakie działania umożliwiają budowanie marki osobistej
  • poznasz funkcjonujące na rynku szkoleniowym modele wraz z zaletami, wadami i ograniczeniami
  • przygotowywać materiały szkoleniowe zgodnie z prawem cytatu
  • chronić i zastrzegać autorskie programy szkoleń i warsztatów

Dodatkowo możliwość udziału w 2 dniach seminarium narzędziowego z zakresu ćwiczeń szkoleniowych w ciągu roku od zakończenia Kursu – 20 godzin dydaktycznych.

CERTYFIKACJA

Event Date: 20 July 2016 to 25 July 2016

W terminie do dwóch miesięcy absolwenci przygotowują zadanie certyfikacyjne – projekt autorskiego szkolenia lub warsztatów. Szkolenie projektowane jest zgodnie z określonymi rekomendacjami i standardem przekazanym w czasie Kursu Trenerskiego I stopnia.

Każdy projekt certyfikacyjny jest oceniany i konsultowany w ramach uczestnictwa w Kursie Trenerskim I stopnia.

Dzięki temu przyznając certyfikat możemy poświadczyć uczestnictwo w kursie, jak i umiejętność projektowania szkoleń polegającą na analizowaniu potrzeb szkoleniowych, wytyczaniu celów, opracowania strategii ich realizacji i ewaluacji, przygotowaniu budżetu i harmonogramu organizacji szkolenia.

Wraz z certyfikatem wydawane jest na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych zaświadczenie o ukończeniu kursu.

OPINIE Z KURSU TRENERSKIEGO I STOPNIA

Event Date: 20 July 2016 to 25 July 2016

OPINIE KTI 04.2015 – 04.2016

 1. edycja
 • Praktyczny poradnik jak zaprojektować szkolenie. Skarbnica doświadczeń, uczenie się przez doświadczenie, esencja trenerstwa.
 • Profesjonalny, merytoryczny, w pigułce prowadzą pasjonaci, tworzą świetną atmosferę.
 1. edycja
 • Dawka konkretnej wiedzy, możliwości przełożenia teorii na praktykę, doświadczeni trenerzy i ludzie, z którymi można wymienić się doświadczeniem.
 1. edycja
 • Super doświadczenie i przygoda pracy z grupą oraz trenerami. Możliwość skonfrontowania własnej wiedzy i doświadczeń z praktyką profesjonalistów.
 • Ciekawy styl prowadzenia zajęć (różnorodny). Odpowiada na wiele pytań. Przygotowany dla szerokiego grona.
 • Kurs warty polecenia każdemu, kto zajmuje się prowadzeniem szkoleń. Bardzo ciekawe zajęcia i inspirująca atmosfera. Zdecydowanie poszerzył moje horyzonty.
 • Szczegółowy, dużo przekazywanej wiedzy nie w formie wykładu a w formie ćwiczeń.
 • Będziesz miał okazję zmienić perspektywę spojrzenia na pracę trenera oraz wiele miejsca na autorefleksję odnośnie własnej pracy.
 • Aktywne metody, akcent na praktykę, kompetentni prowadzący.

 

 1. edycja
 • Kurs angażujący uczestników. Dużo wiedzy i cennych informacji w zakresie bycia trenerem. Praca warsztatowa.
 1. edycja
 • Dużo informacji na temat szkolenia przez trenera i jego pracy, sporo pracy poprzez ćwiczenia, sprawdzenie swoich predyspozycji i umiejętności potrzebnych do pracy trenerskiej.
 • Bardzo aktywna i intensywna praca, pozwalająca zarówno na zapoznanie się z charakterem pracy trenera, jak i wzmocnieniem/ odkryciem swojego potencjału i możliwości.

 

 1. edycja
 • Elementarna wiedza na temat prowadzenia i planowania szkoleń.
 1. edycja
 • Poszerzają wiedzę, konfrontują z własnymi ograniczeniami w pracy z grupą, sprawiają, że zaczynasz zadawać pytania.
 1. edycja
 • Bardzo praktyczna wiedza poparta ciekawymi ćwiczeniami, bardzo dobra relacja z trenerami dysponującymi ogromną wiedzą i doświadczeniem.

DLA KOGO

Event Date: 20 July 2016 to 25 July 2016

Kurs skierowany jest dla osób które, już pracują lub zamierzają pracować z grupami – dla specjalistów z biznesu, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych;

trenerów pracujących w zawodzie, którzy chcą zwiększyć i potwierdzić swoje kwalifikacje, wiedzę oraz umiejętności;

pracowników instytucji publicznych, animatorów, instruktorów;

menadżerów, pracowników HR, koordynatorów zarządzających projektami szkoleniowymi, liderów, mentorów, psychologów, coachów;

wykładowców akademickich, doktorów, doktorantów oraz pracowników naukowych, którzy równolegle prowadzą lub planują pracę w obszarze szkoleń.

Formularz zgłoszeniowy

I. DANE OSOBOWE UCZESTNIKA

Event Date: 20 July 2016 to 25 July 2016

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon kontaktowy (wymagane)

II. SKĄD DOWIEDZIAŁ/A SIĘ PAN/PANI O SZKOLENIU

Event Date: 20 July 2016 to 25 July 2016

Ngo.plNf.plSzkolenia24h.plInwestycjawkadry.info.plPlatforma KulturyFacebookLinkedInGoldenlineStrona www.11muz.plOd znajomychZ innego źródła (z jakiego?):

III. SZCZEGÓŁY UCZESTNICTWA

Event Date: 20 July 2016 to 25 July 2016

1. Termin Kursu Trenerskiego:
23-27.01.2019 Edycja 75. Łódź20-24.02.2019 Edycja 76. Łódź27-31.03.2019 Edycja 77. Łódź

2. Opisz swoją motywację do udziału w Kursie Trenerskim I stopnia:

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

Event Date: 20 July 2016 to 25 July 2016

1. POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA:
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Uczestnictwa w szkoleniach otwartych organizacji 11 Muz Innowacje w Kulturze. Elektroniczne przesłanie i złożenie „Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu otwartym” jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Uczestnictwa
POTWIERDZAM

2. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA –
a) W przypadku pisemnej rezygnacji z uczestnictwa przez Uczestnika w terminie ponad 11 dni przed rozpoczęciem szkolenia:
o Uczestnik może wziąć udział w innym terminie danego szkolenia w ciągu 6 miesięcy. Jeśli nie będzie innego terminu szkolenia w tym okresie, termin uczestnictwa będzie ustalany indywidualnie pomiędzy uczestnikiem a realizatorem.
o Uczestnik może zrezygnować z udziału w szkoleniu, Realizator zwraca wpłaconą przez uczestnika odpłatność, pomniejszoną o opłatę rejestracyjną w wysokości 40% kosztów szkolenia zaokrąglone do pełnej kwoty.
b) w przypadku braku pisemnej rezygnacji lub rezygnacji późniejszej niż 11 dni przed rozpoczęciem szkolenia i niewzięcia udziału w szkoleniu Uczestnik jest zobowiązany do wpłacenia pełnej odpłatności za uczestnictwo w szkoleniu.
Rezygnację należy przesłać na adres e-mail: a.krysiak@11muz.pl

c) ODWOŁANIE LUB ZMIANA TERMINU SZKOLENIA:
Realizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych. W przypadku odwołania szkolenia przez Realizatora, uczestnik w zależności od swojej decyzji:
o Może odbyć szkolenia w innym terminie.
o Może zażądać zwrotu odpłatności za odwołane szkolenie. Realizator musi zwrócić Uczestnikowi wpłaconą odpłatność w całości.
POTWIERDZAM

3. PRZETWARZANIE DANYCH UCZESTNIKA
Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie moich danych osobowych przez Fundację 11 Muz Innowacje w Kulturze. w celu przygotowania i przeprowadzenia powyższego programu szkoleniowego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. (Dz.U. nr 133 z 1997r.).
POTWIERDZAM

« 2019-08 »

Pon Wt Śr Czw Pią Sob Nie
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ZADAJ PYTANIE

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości