DIAGRAM ISHIKAWY – ANALIZA PRZYCZYN I SKUTKÓW

CEL: DEFINIOWANIE PROBLEMU, BADANIE PRZYCZYN, OKREŚLANIE WARUNKÓW DLA ROZWIĄZAŃ

Opis:

Do oceny i analizy zjawisk lub problemów w kategoriach przyczyn i skutków może posłużyć Diagram Ishikawy (Kaoru Ishikawa, profesor Uniwersytetu Tokijskiego). Zwany jest również diagramem ryby.
To propozycja graficznego sposobu porządkowania analizy przyczyn i skutków. Diagram Ishikawy funkcjonuje w różnych dziedzinach, między innymi w usługach czy zarządzaniu projektami. Początkowo jego zastosowanie ograniczało się do przemysłu.

Ważne jest, aby w jego tworzeniu brało udział jak najwięcej osób z wiedzą lub doświadczeniem
z różnych dyscyplin, by każdy mógł wypowiedzieć się, podać swoje pomysły.

Diagram służy do głębszej analizy zidentyfikowanych wcześniej najważniejszych problemów. Dzięki temu narzędziu można pogrupować odkryte przyczyny. Jego przygotowanie rozpoczyna się
od zapisania nazwy problemu i ustalenia głównych kategorii jego przyczyn. Poszukując kategorii analizy warto skorzystać z metody 5M. Modyfikując kategorie można wprowadzać nowe obszary badawcze.

Taki sposób pracy pobudza grupę do krytycznego myślenia i samodzielnego szukania informacji.

Korzyści z zastosowania metody:

 • pobudzenie grupy do krytycznego myślenia;
 • metoda uczy szukania przyczyn, powodów – angażuje;
 • daje możliwość przekazania alternatywnych, zróżnicowanych sposobów podejścia do sytuacji, zagadnienia.

Kategorie przyczyn/skutków danego zjawiska:

5M

 • Method – metody
 • Men – ludzie
 • Materials – materiały
 • Management – zarządzanie
 • Machine – maszyny

Warianty:

Powyższe kategorie nie są wyczerpane. Można dodać te, które jak najlepiej będą charakteryzowały dane problematyczne zjawisko.

Na przykład:

 • pieniądze;
 • środowisko;
 • … procesy, regulaminy, zasady, wyposażenie, technologia, struktura, personel, systemy, szkolenia itp. itd.

Diagram Ishikawy

Narzędzie przydatne, gdy istotne jest rozpoznanie, które z występujących zjawisk leżą u podstaw rozpatrywanego problemu. Przygotowuje się go w następujący sposób:

 1. Urządzamy burzę mózgów i wypisujemy na dużym flipcharcie lub tablicy wszystkie zjawiska związane z omawianym problemem, jakie przyjdą do głowy członkom zespołu.
 2. Pod każdą z wynotowanych pozycji należy następnie nakreślić dwa pola: „skutek”
  i „przyczyna”.
 3. Uczestnicy zestawiają dwie dowolne pozycje i odpowiadają na pytanie, która z nich jest skutkiem, a która przyczyną. Rysujemy strzałkę w stronę skutku.
 4. Po przeanalizowaniu w ten sposób całej planszy okaże się, że niektóre problemy zdecydowanie częściej okazują się przyczyną poważniejszych i właściwych kłopotów.
 5. Rozpoznawszy źródło trudnej sytuacji uczestnicy powinni postarać się dojść do sedna sprawy.

Z diagramem pracuje się, aż do wyczerpania przyczyn i skutków. Warto porządkować je np. po lewej stronie każdej z pięciu osi skutki a po lewej przyczyny.

Każda podprzyczyna może mieć własną przyczynę.

Przykłady:

https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_03.htm

http://asq.org/learn-about-quality/cause-analysis-tools/overview/fishbone.html

https://www.cms.gov/Medicare/Provider-Enrollment-and-Certification/QAPI/downloads/FishboneRevised.pdf


* Opis pochodzi z publikacji „Zbiór metod i narzędzi dydaktycznych. Pedagogical Evolution toolbox” opracowanej przez Karolinę Mikołajczak, Mateusza Stasiaka, Aleksandrę Krysiak, która została udostępniona dla nauczycieli projektu InnoEnergy do nieodpłatnego korzystania.
Numer ISBN: 978-83-946346-0-5

 

coaching łódź coach łódź coaching relacji łódź coaching kariery łódź coach kariery łódź coach relacji łódź coaching lodz coach lodz coaching relacji lodz coaching kariery lodz coach relacji lodz coach kariery lodz coaching biznesowy lodz coach biznesowy lodz  business coaching łódź business coaching lodz

[mini-calendar]

[upcoming-events]

ZADAJ PYTANIE

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości