6W – DEFINIOWANIE PROBLEMÓW

CEL: DEFINIOWANIE PROBLEMU, BADANIE PRZYCZYN, OKREŚLANIE WARUNKÓW DLA ROZWIĄZAŃ

Właściwe zdefiniowanie problemów przybliża do opracowania skutecznych rozwiązań. Warto zadać szereg pytań odnośnie problematycznej sytuacji, zjawiska które należy usprawnić. Jest to pierwszy krok w każdym działaniu projektowym. Praca z prezentowanym narzędziem dostarcza informacji, które należy uwzględnić dla opracowania jakościowego rozwiązania. Podstawową metodą może być 5W, 6W, 5W+H.

Narzędzia pochodzą z metodyki problem statement, problem definition, problem solving. Stanowią jedynie wybrany fragment z pośród powyższych zagadnień. Narzędzia powiązane są z Cyklem PDCA (Cyklem Demniga: Planuj – Działaj – Sprawdź – Popraw)

6W - Definiowanie problemów

 1. (Who) Kto? – zastanów się dla kogo jest to problem i kto ma go rozwiązać. Jakie zasoby
  i potrzeby mają wszyscy ludzie zaangażowani w działania?
 2. (What) Co? – opisz jakiego efektu, rozwiązania oczekujesz. Czy rozwiązanie spełni potrzeby osób dla których jest dedykowane?
 3. (Where) Gdzie? – w jakim miejscu ma zostać opracowane rozwiązanie lub w jakim miejscu
  ma funkcjonować. Czy dane miejsce, lokalizacja wymaga szczególnych działań?
 4. (When) Kiedy? – w jakim przedziale czasu cel ma zostać osiągnięty. Czy istnieją jakieś specyficzne warunki, ograniczenia wynikające z czasu w jakim należy opracować/wdrożyć rozwiązanie?
 5. (Why) Dlaczego? – jakie korzyści przyniesie rozwiązanie danego problemu. Określ przyczyny realizacji danego celu i korzyści płynące z osiągnięcia go.
 6. (Which) – opisz wymagania, ograniczenia, trudności mające wpływ na opracowanie lub wdrożenie rozwiązań.
 7. How? – opisz jak zamieszasz dojść do rozwiązania lub jak zamierzasz osiągnąć cel.

Powyższe pytania nie wyczerpują zagadnień istotnych dla specyficznych projektów. Możesz opracować własne pytania adekwatne do charakteru podejmowanych działań i tym samym skonkretyzować zakres problemów. Powiązaną metodą jest diagram Ishikawy (ryby) i metoda 5M.

Przykłady pytań:

Kto lub co ma ten problem? W jaki sposób istniejący problem wpływa za maksymalną wydajność, efektowność osób lub maszyn?

Na czym polega problem? Jakie są objawy? Jakie są wpływy problemu? Jakie są warunki występowania problemu?

Jakie są przyczyny tego problemu? Jaką poprawę należy osiągnąć żeby problem nie miał znaczenia?

Jakie są ewentualne środki zaradcze dla tego problemu? Jakie są kryteria doboru rozwiązań dla tego problemu?

Jaki jest koszt problemu (zanim zostanie rozwiązany)? Jakie są koszty środków zaradczych? Jakie są koszty wdrożenia zaproponowanych rozwiązań? Jaki jest plan realizacji i harmonogram? Jakie czynniki, zjawiska, ograniczenia mogą utrudnić wdrożenie rozwiązań?

Skąd będziesz wiedzieć, czy Twój plan działa? Jakie problemy mogą wystąpić w trakcie realizacji, wdrażania rozwiązań? W jaki sposób można zapewnić kontynuację korzystnych działań? Jak można badać/ monitorować poprawę?
* Opis pochodzi z publikacji „Zbiór metod i narzędzi dydaktycznych. Pedagogical Evolution toolbox” opracowanej przez Karolinę Mikołajczak, Mateusza Stasiaka, Aleksandrę Krysiak, która została udostępniona dla nauczycieli projektu InnoEnergy do nieodpłatnego korzystania.
Numer ISBN: 978-83-946346-0-5

[mini-calendar]

[upcoming-events]

ZADAJ PYTANIE

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości