6-3-5 BRAINWRITING

CEL: BURZA MÓZGÓW, DECYZJE, EWALUACJA

Opis:

6-3-5 Brainwriting jest jedną z technik burzy mózgów, umożliwia wygenerowanie dużej liczby pomysłów w obszarze wskazanego zagadnienia, zakresu, problemu. Pomysły pojawiają się w wyniku intensywnych sesji pracy zespołów 6 osobowych. Metodę można wykorzystać zarówno
do generowania kreatywnych pomysłów jak i w formie sprawdzania wiedzy. Metoda została opracowana w 1968 r. przez Bernda Rohrbach. Po raz pierwszy została opublikowana w czasopiśmie Absatzwirtschaft w Niemczech.[1]

Korzyści z zastosowania metody:

 • pobudzenie grupy do kreatywnego myślenia i aktywizacja w krótkim czasie;
 • możliwość wygenerowania dużej liczby pomysłów w krótkim czasie;
 • zaangażowanie wszystkich obecnych osób;
 • daje możliwość przekazania alternatywnych, zróżnicowanych sposobów podejścia
  do sytuacji, zagadnienia.

Strukturę można zastosować do:

 • sprawdzania wiedzy z omawianego tematu, gdy istnieje wiele dobrych, kreatywnych odpowiedzi;
 • aktywizacji studentów i zainteresowania nowym nieznanym tematem;
 • prowadzenia ćwiczeń, projektów grupowych, gdzie istnieje konieczność spojrzenia
  na problem z nowej perspektywy;
 • uzupełnienia wykładów, gdzie studenci poszukują nowych pomysłów.

______________________________________________________________________

Instrukcja jak wykorzystać metodę w pracy ze studentami:

 1. Wykładowca wydziela lub wypracowuje z grupą dokładny opis problemu jaki należy rozwiązać.
 2. Wykładowca dzieli grupę na 6 osobowe podgrupy. Każda grupa może mieć inny problem
  do rozwiązania lub każda osoba z grupy.
 3. Każda osoba zapisuje 3 pomysły na rozwiązanie problemu na kartce w ciągu 5 minut.
 4. Po 5 minutach studenci podają kartkę osobie z prawej strony, kolejna osoba dopisuje swoje rozwiązania. Po kolejnych 5 minutach kartka znów przechodzi w ręce osoby po prawej stronie.
 5. Grupa pracuje w ciszy.
 6. Po 6 rundach grupa wygeneruje 108 pomysłów.

Wykładowca zbiera kartki i z grupą eliminuje duplikacje.

[1] Opracowano na podstawie http://blogsession.co.uk/2014/03/635-method-brainwriting/ (dostęp 21.12.2016)

* Opis pochodzi z publikacji „Zbiór metod i narzędzi dydaktycznych. Pedagogical Evolution toolbox” opracowanej przez Karolinę Mikołajczak, Mateusza Stasiaka, Aleksandrę Krysiak, która została udostępniona dla nauczycieli projektu InnoEnergy do nieodpłatnego korzystania.
Numer ISBN: 978-83-946346-0-5

[mini-calendar]

[upcoming-events]

ZADAJ PYTANIE

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości